فایل های دسته بندی مهندسی مکانیک - صفحه 1

ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده

خرید ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل