فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پروپوزال بهبود الگوریتم اجتماع پایه در بهینه سازی چندگانه برای حل مسائل گسسته

پروپوزال بهبود الگوریتم اجتماع پایه در بهینه سازی چندگانه برای حل مسائل گسسته

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل