فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

ترجمه مقاله انگلیسی: رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزروم

رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزروم ترکیه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله : نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات

ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان فارسی نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق : صادرات چرم

تحقیق در مورد صادرات چرم

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل