فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پروژه آمار : شبکه های اجتماعی

پروژه آمار : شبکه های اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله فارسی : بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ

بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ آزمایشگاهی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل